Zapewne nie wielu z nas mieszkających w Bedford zna historie Domu Polskiego, a naprawde jest ona ważna w obecnym politycznym klimacie.

Na Jego otwarcie przybyła niemalże cała Polska społeczność. Prezes domu w swoim przemówieniu powiedział ” Oddajemy ten Dom głównie młodzieży – by się mogła kszałcić i rowijać z duchu polskim,,. Uroczystość otwarcia rozpoczęto Mszą Świętą, którą odprawił ówczesny proboszcz ks. Marian Majewski – wielki orędownik idei Domu Polskiego. Natomiast przecięcia wstęgi dokonał gen. Anders. który serdecznie gratulował organizatorom świetnego osiągniecia, które jak mówił ” jest jednym z przejawów naszej postawy, naszą wolą trwaniu w Polskości,,. Po odegraniu i odśpiewaniu Hymnów przemówił ks. infułat W. Staniszewski, polecając nowy Dom opiece świętego Michała Archanioła – żolnierza Bożego , jako że otwarcie odbyło się 29 Wrzesnia, w dniu św. Michała.

Bardzo serdeczne przemówienie wygłosił ówczesny Burmistrz miasta Bedford , Mr Birdwhistle, który z wyraźnym , choć hamowanym wzruszeniem , powiedział o “nigdy nie zapomnianym i na zawsze zobowiązującym bohaterskim wysiłku Polskiego Żołnierza i Polskiego narodu z czasów, gdy nad Anglią i Światem wisiała groźba niewoli i katastrofy,,. Swoje wystąpnienie zakończył słowami nadziei ” że wolność stanie się wreszcie i udziałem całego narodu polskiego ,,.

W imieniu 15.000 katoloków angielskich w Bedford przemówił ówczesny kanonik A. Hume, który wspomniał o ” nieodpłaconym długu Anglii wobec Polski i o mrokach niewoli wciąż nad Polską rozpostartych,,. A na koniec prezes Paweł Hęciak, przedstawiciel Zjednoczenia Polskiego powiedział “Będzie w tym Domu panowało słowo polskie i pamięć o tej ziemi skąd nasz ród,,.