Blog

Past Event 2

Zapewne nie wielu z nas mieszkających w Bedford zna historie Domu Polskiego, a naprawde jest ona ważna w obecnym politycznym klimacie. Na Jego otwarcie przybyła niemalże cała Polska społeczność. Prezes domu w swoim przemówieniu powiedział ” Oddajemy ten Dom głównie młodzieży – by się mogła kszałcić i rowijać z duchu polskim,,. Uroczystość otwarcia rozpoczęto Mszą [...]

Past Event 1

Zapewne nie wielu z nas mieszkających w Bedford zna historie Domu Polskiego, a naprawde jest ona ważna w obecnym politycznym klimacie. Na Jego otwarcie przybyła niemalże cała Polska społeczność. Prezes domu w swoim przemówieniu powiedział ” Oddajemy ten Dom głównie młodzieży – by się mogła kszałcić i rowijać z duchu polskim,,. Uroczystość otwarcia rozpoczęto Mszą [...]

Drugi Blog Post

Dom Polski – Historia w pigułce Zapewne nie wielu z nas mieszkających w Bedford zna historie Domu Polskiego, a naprawde jest ona ważna w obecnym politycznym klimacie. Na Jego otwarcie przybyła niemalże cała Polska społeczność. Prezes domu w swoim przemówieniu powiedział ” Oddajemy ten Dom głównie młodzieży – by się mogła kszałcić i rowijać z [...]

Pierwszy Blog Post

Dom Polski – Historia w pigułce Zapewne nie wielu z nas mieszkających w Bedford zna historie Domu Polskiego, a naprawde jest ona ważna w obecnym politycznym klimacie. Na Jego otwarcie przybyła niemalże cała Polska społeczność. Prezes domu w swoim przemówieniu powiedział ” Oddajemy ten Dom głównie młodzieży – by się mogła kszałcić i rowijać z [...]